Müsəlman Dünyası - Rusiya Elmlər Akademiyası -1917